EMPRESA

PROGRAMACIÓ WEB

DISPOSITIUS MÒBILS

SERVEIS

CONTACTAR

User:

Password:

Virtual Sistemes

Aplicacions amb Dispositius MòbilsEn l'actualitat, estem treballant en diferents productes que tenen com a eina principal un dispositiu mòbil tipus Pocket PC o similar, per aplicacions específiques de cada client.

Tamb?estem creant una gama d'aplicacions generalistes per algun sector en concret, com es el del entrenament d'esportistes.

Virtual TrainIA


Virtual TrainIA és un soluci?encara en fase de producci?i testatge en el Centre d'Alt Rendiment.

Aquest producte esta basat en un motor d'intel.ligencia artificial que adapta de forma contínua l'entrenament de l'esportista segons els seus resultats. Un sistema d'aprenentatge posa en com?les activitats dels esportistes controlats i evoluciona forma totalment independent i autònoma per tal de millorar de la forma més efica?possible el rendiment de l'esportista.

A lot of people will say that the tourist replica watches uk area of shallow water can still see the end, I say this must be contrary to replica rolex the original intention of diving enthusiasts, whether it is replica watches really deep diving or playing like diving, you need a suitable diving table , So you even swiss replica watches more powerful. In addition to a lot of people entering the altar table will choose Rolex submarine.

Copyright  VSistemes
Empresa  |  Programació web  |  Dispositius Mòbils  |  Serveis
Legal  | Contactar